Talk show htv7

USay Edu Vietnam là nơi đào tạo ngoại ngữ chuyên biệt hướng tới người học, nơi mà trọng tâm của chương trình học là Bạn, đúng như tên gọi U-Say. Chúng tôi khởi nghiệp trong ngành giáo dục và tri thức theo tinh thần Doanh chủ (Entrepreneurship) dựa trên sự đổi mới (Innovation) và tính sáng tạo (Creativity), những động lực phát triển trong thời đại toàn cầu hóa.

Để hiện thực hóa quan điểm trên, USay Edu Vietnam đi tiên phong với phương pháp SpeakEasy ứng dụng ngôn ngữ tự nhiên, phát triển từng bước thông qua tương tác hai chiều. Thiết kế phương pháp dựa trên mô phỏng quá trình học ngôn ngữ (theo trình tự Nghe, Diễn đạt, Đọc, Trình bày), tối ưu hóa, rút ngắn thời gian học mà vẫn đảm bảo cung cấp các kỹ năng quan trọng nhất. Mục tiêu của chương trình là tăng cường hiệu quả và tự tin giao tiếp bằng tiếng Anh trong mọi tình huống. “Speak easily. Live happily” là slogan của chương trình độc quyền này – khi sử dụng ngôn ngữ giỏi hơn thì cuộc sống của bạn cũng trở nên tốt đẹp hơn.

Có nhiều quan niệm khác nhau về cách học, thời gian học, và nơi học tiếng Anh. USay Edu Vietnam là đơn vị đào tạo tiếng Anh theo nhu cầu đầu tiên của Việt Nam, chúng tôi không đưa người học lên một chuyến xe bus đông người đã chạy theo lộ trình sẵn có, mà bạn sẽ bước lên một chiếc xe riêng với những người có cùng mục tiêu, đến nơi các bạn muốn. USay Edu Vietnam chú trọng đến mục đích học tiếng Anh của từng học viên, và có cách hướng dẫn phù hợp yêu cầu.

Chúng tôi viết quy trình tập trung vào học viên, mục đích sử dụng tiếng Anh trên thực tế. Chúng tôi không đào tạo những gì mình có, mà đào tạo những gì các bạn cần.

Mời các bạn xem buổi phỏng vấn của HTV7 với Giám đốc đào tạo của USay Edu Vietnam trong chương trình Chào Ngày Mới phát sóng ngày 13/05/2014.Liên hệ

Khu văn phòng bộ giáo dục, Số 3 Công Trường Quốc Tế, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

Bản đồ

Fanpage

A website by AKT Service Co., Ltd. DMCA.com