Hình ảnh lớp học

Hình ảnh thực tế lớp phiên dịch do USay đào tạo tháng 7/2014

Hình ảnh thực tế lớp phiên dịch do USay đào tạo tháng 7/2014

Lớp phiên dịch do USay đào tạo rộng rãi, đầy đủ các phương tiện nghe nhìn, giảng viên giàu kinh nghiệm, hỗ trợ tốt nhất cho các buổi học.

Liên hệ

Khu văn phòng bộ giáo dục, Số 3 Công Trường Quốc Tế, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

Bản đồ

Fanpage

A website by AKT Service Co., Ltd. DMCA.com