Giải mã tên viết tắt các tổ chức quốc tế bằng tiếng Anh

Giải mã tên viết tắt các tổ chức quốc tế bằng tiếng Anh

 1. E.C.D– Organization for Economic Cooperation and Development : Tổ chức hợp tác kinh tế và phát triển
 2. N.A.T.O– North Atlantic Treaty Organization : Liên minh phòng thủ Bắc Đại Tây Dương
 3. EEC– European Ecomomic Community : Khối thị trường chung châu Âu
 4. OPEC – Organisation of Petroleum Exporting Countries : Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ
 5. INTERCOSMOS– Intercosmos : Chương trình hợp tác nhiều mặt trong lĩnh vực nghiên cứu vũ trụ
 6. RCTT – Regional Centre for Transfer of Technology : Trung tâm chuyển giao kĩ thuật của khu vực
 7. ADB – Asian Development Bank : Ngân hàng phát triển châu Á
 8. O.A.J – Organization of American States : Tổ chức các nước châu Mỹ
 9. WMO – World Meteorological Organization : Tổ chức khí tượng thế giới
 10. ICAO – International Civil Aviation Organisation : Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế
 11. FAO– Food and Agriculture Organisation : Tổ chức lương nông LHQ
 12. UNESCO– United Nations Educational, Scientific : Tổ chức giáo dục, khoa học và văn hóa LHQ
 13. IMF– International Monetary Fund : Quỹ tiền tệ quốc tế
 14. IFAD – International Fund for Agriculture Development : Quỹ quốc tế phát triển nông nghiệp
 15. IFC – International Finance Corporation : Công ty tài chính quốc tế
 16. IDA– International Development Assocciation : Hiệp hội phát triển quốc tế
 17. ILO – Interational Labor Organization : Tổ chức lao động quốc tế
 18. IBRD – International Bank for Reconstruction and Development : Ngân hàng thế giới về tái thiết và phát triển
 19. ITU – International Tele-communication Union : Liên minh viễn thông thế giới
 20. UPU – Universal Postal Union : Liên minh bưu chính thế giới
 21. IAEA– International Atomic Energy Agency : Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế
 22. UNITAR– United Nations Institue for Training and Research : Viện đào tạo và nghiên cứu Liên hiệp quốc
 23. UNIDO– United Nations Industrial Development Organisation : Tổ chức Liên hiệp quốc tế về phát triển công nghiệp
 24. UNICEF – United Nations Children’s Fun : Quỹ nhi đồng Liên hiệp quốc
 25. NUFPA – United Nations Fund for Population Activities : Quỹ hoạt động dân số Liên hiệp quốc
 26. WFC– World Food Council : Hội đồng lương thực thế giới
 27. UNDP – United Nations Development Programme : Chương trình liên hiệp quốc về phát triển
 28. UNEP – United Nations Environment Programme : Chương trình liên hiệp quốc về môi trường
 29. WFP – World Food Programme : Chương trình lương thực thế giới
 30. WWF – World Wildlife Fund : Quỹ quốc tế Bảo vệ thiên nhiên


Liên hệ

Khu văn phòng bộ giáo dục, Số 3 Công Trường Quốc Tế, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

Bản đồ

Fanpage

A website by AKT Service Co., Ltd. DMCA.com