Các thuật ngữ marketing

viral marketing

 1. Viral Marketing: Là một hình thức marketing áp dụng trên một cộng đồng xã hội đang hiện hữu, sử dụng chiến thuật khuyến khích các đối tượng truyền tải thông điệp (nội dung tiếp thị) một cách “tự nguyện” đến những người khác, tạo ra một tiềm năng phát triển theo hàm mũ của sự lan truyền.
 2. Visit: Là phiên làm việc/ truy cập của người dùng trên website.
 3. SERP: Search Engine Result Page: Trang hiển thị kết quả trên các công cụ tìm kiếm.
 4. SEO: Search Engine Optimization: Tối ưu hóa website trên các công cụ tìm kiếm.
 5. SEM: Search Engine Marketing: Phương pháp marketing dựa trên các công cụ tìm kiếm như Google, Bing, Yahoo.
 6. Performance Marketing: Là hình thức marketing dựa trên kết quả thực tế của việc kinh doanh sản phẩm/ hàng hoá do chiến dịch marketing mang lại.
 7. Pageview: Là thông số đo số lần trang web được tải lên bởi người dùng.
 8. ORM: Online Reputation Manager: Quản lý khủng hoảng thông tin trực tuyến.
 9. Integrated marketing: Là hình thức marketing kết hợp nhiều kênh truyền thông qua lại giúp sản phẩm/ dịch vụ của nhà quảng cáo phủ tới lượng lớn người dùng.
 10. Impression: Là một lượt hiển thị của quảng cáo trước độc giả.
 11. Forum seeding: Là một hình thức viral marketing trên những trang cộng đồng/diễn đàn nhằm mục đích tạo nhận biết cho khách hàng về một thương hiệu và lan truyền các thông tin tích cực về sản phẩm/thương hiệu đó.
 12. CTR: Click-through rate: Tỷ lệ số lượt nhấp chuột (clicks) trên số lượt xuất hiện của quảng cáo (impressions), tính theo phần trăm (%).
 13. CPA: Cost per Action/Cost per acquisition: Hình thức tính phí quảng cáo dựa trên mục tiêu chiến dịch cụ thể. Ví dụ trả phí trên mỗi lượt download/cài đặt/đăng ký/mua hàng…
 14. Conversion: Là sự chuyển đổi từ một click vào quảng cáo sang một hành vi mong muốn nào đó . Ví dụ một người sau khi click vào quảng cáo thực hiện mua hàng, đây được tính là 01 conversion.
 15. Brand awareness: Nhận biết/ nhận thức về thương hiệu. Đây là một trong những mục tiêu thường thấy của các chiến dịch marketing: Tăng nhận biết về thương hiệu của sản phẩm/ dịch vụ đến với khách hàng.

Sưu tầmLiên hệ

Khu văn phòng bộ giáo dục, Số 3 Công Trường Quốc Tế, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

Bản đồ

Fanpage

A website by AKT Service Co., Ltd. DMCA.com