Bảng giá học phí tham khảo

Bảng giá học phí tham khảo

    Số buổi Học phí Thời lượng
STT Khóa học tổng quát      
1 Soạn thảo hợp đồng bằng tiếng Anh 15 3,300,000 90 phút/buổi
2 Giao tiếp bằng email trong công việc 15 3,300,000 90 phút/buổi
3 Giao tiếp tiếng Anh trong doanh nghiệp quốc tế 12 4,200,000 90 phút/buổi
4 Tiếng Anh du học 12 4,200,000 90 phút/buổi
5 Tiếng Anh định cư   Theo yêu cầu  
6 Tiếng Anh theo yêu cầu   Theo yêu cầu  
7 Chương trình tiếng Anh cho doanh nghiệp   Theo yêu cầu  
  Khóa học chuyên ngành      
8 Tiếng Anh ngành tài chính 12 4,200,000 90 phút/buổi
9 Tiếng Anh thương mại 12 4,200,000 90 phút/buổi
10 Tiếng Anh ngành ngân hàng 12 4,200,000 90 phút/buổi
11 Tiếng Anh ngành dầu khí 12 4,200,000 90 phút/buổi
12 Tiếng Anh theo yêu cầu của doanh nghiệp   Theo yêu cầu  
13 Luyện thi TOEFL   1.500.000 đ/buổi 90 phút/buổi
14 Luyện thi IELTS   1.500.000 đ/buổi 90 phút/buổi
  Khóa học dịch thuật      
15 Phiên dịch lần lượt L1 12 4,100,000 90 phút/buổi
16 Phiên dịch lần lượt L2 18 6,100,000 90 phút/buổi
17 Phiên dịch lần lượt L3 18 6,800,000 90 phút/buổi
18 Phiên dịch cabin thực hành 8 12,000,000 180 phút/buổi
19 Phiên dịch cabin cao cấp 8 12,000,000 180 phút/buổi
20 Biên dịch văn bản 15 3,300,000 90 phút/buổi
21 Biên dịch chuyên ngành 12 3,800,000 90 phút/buổi

Bạn có thể tải về file .pfd tại đâyLiên hệ

Khu văn phòng bộ giáo dục, Số 3 Công Trường Quốc Tế, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

Bản đồ

Fanpage

A website by AKT Service Co., Ltd. DMCA.com